Obowiązek posiadania strony internetowej
dla spółek akcyjnych

Spółka blog berber

Spółki akcyjne, a także spółki komandytowo-akcyjne mają w naszym kraju obowiązek posiadania własnej strony internetowej. Nie dla wszystkich jest jednak jasne, jak strona taka powinna wyglądać i jakie elementy koniecznie musi zawierać. Odpowiedzi na te pytania wynikają wprost z przepisów dotyczących spółek handlowych i związane są ze zobowiązaniami spółek wobec ich akcjonariuszy. Warto również zastanowić się nad tym, dlaczego stworzenie strony internetowej warto zlecić profesjonalistom.

Spis treści

Podstawa prawna dla obowiązku posiadania strony internetowej

Obowiązek posiadania strony internetowej przez wymienione na wstępie rodzaje spółek wprowadzony został nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, przez Ustawę z 30 sierpnia 2019 r., art. 5 k.s.h. nowy § 5. Ustawa weszła w życie z dniem pierwszego stycznia bieżącego roku. Natomiast zakres informacji, które spółki muszą na swoich stronach udostępniać akcjonariuszom określony został w artykule 206 k.s.h. Niewywiązanie się z tak zdefiniowanego obowiązku informacyjnego wobec akcjonariuszy daje im prawną możliwość podważenia decyzji, jakie zapadają na walnym zgromadzeniu spółki (art. 402 i 422 k.s.h.). Należy również pamiętać, że w przypadku stwierdzenia nie wywiązania się spółki z omawianego obowiązku, sąd rejonowy może nałożyć na nią grzywnę o wysokości 5 tysięcy złotych (art. 595 k.s.h.).

Agencja interaktywna zajmuje się marketingiem internetowym i porusza się w sieci. Wszystkie działania reklamowe z dodatkiem „e”, czyli m.in. e-PR czy e-commerce, ale również budowanie stron internetowych, prace z zakresu SEO i SEM, reklama w Internecie – są domeną agencji interaktywnych.

Obowiązkowa strona www – jak, od kiedy i dlaczego?

Zacząć należy od tego, że Kodeks spółek handlowych nie definiuje dokładnie wszystkich elementów, z jakich powinna składać się strona internetowa spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej. Wskazuje natomiast na konkretną sekcję, która musi się na takiej stronie znaleźć. Sekcja taka służyć ma utrzymywaniu bieżącej, stałej i niczym niezakłóconej komunikacji pomiędzy spółką (zarządem spółki), a jej akcjonariuszami. Konieczność stałego komunikowania się z akcjonariuszami wynika z ich podstawowych praw. Akcjonariusze czerpią korzyści finansowe z posiadanych akcji, a więc sposób działania spółki jest wprost związany z ich interesem ekonomicznym. Spółka ma więc obowiązek informowania ich o wszystkich podejmowanych decyzjach, wydarzeniach, czy jakichkolwiek istotnych dla nich kwestiach, które mają wpływ na bezpieczeństwo obrotu.

Jak już wspomniano, przepisy rozszerzające obowiązek informacyjny wobec akcjonariuszy spółek i wprowadzające konieczność posiadania strony internetowej wprowadzone zostały ustawą z sierpnia ubiegłego roku. Ustawa weszła w życie z początkiem roku 2020, a więc aktualnie przepisy obowiązują.

Znaczy to, że nie posiadanie strony internetowej przez spółkę, albo niespełnianie przez nią konkretnych wymagań określonych w Kodeksie spółek handlowych może sprowadzić na spółkę konsekwencje prawne.

Oprócz możliwości podważenia decyzji podejmowanych przez kierownictwo spółki, mogą to być konsekwencje karne. W przypadku zgłoszenia braku obowiązującej strony internetowej sprawa zgłaszana jest do właściwego sądu rejonowego, który podejmuje ukarać może spółkę grzywną w wysokości pięciu tysięcy złotych. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie kwestie związane z obowiązkiem informacyjnym wobec akcjonariuszy, dotyczące na przykład decyzji podjętych przed wejściem w życie ustawy rozpatrywane są według starych zasad.

Jakie elementy powinna posiadać strona internetowa spółki akcyjnej?

W praktyce obowiązkowa strona internetowa dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych powinna posiadać konkretne, wskazane w przepisach elementy. Podstawowe informacje, które koniecznie muszą znaleźć się na stronie to firma i jej adres siedziby, a także numer KRS, NIP i wysokość kapitału zakładowego. Obowiązkowe jest również umieszczenie informacji o właściwym dla danej spółki sądzie rejonowym. Są to informacje podstawowe, których jawność wynika z niezmienionych dotychczas przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zmiana polega jedynie na konieczności umieszczenia ich na stronie spółki.

Przeczytaj również: Jak powinny być tworzone strony www dla niepełnosprawnych

Nowością jest natomiast konieczność umieszczenia na stronie osobnej, odpowiednio oznaczonej sekcji służące komunikacji z akcjonariuszami. Na treść tej sekcji powinny składać się przede wszystkim ogłoszenia o wszystkim co może mieć wpływ na interes ekonomiczny akcjonariuszy i możliwość wzięcia udziału w procesach decyzyjnych, a więc:

  • terminach planowanych walnych zgromadzeń, a także porządku ich obrad,
  • projektach uchwał,
  • wszelkich zdarzeniach istotnych dla akcjonariuszy,
  • sprawozdania finansowe,
  • opinie biegłych rewidentów (które są wynikiem obowiązkowego dla tego rodzaju spółek audytu).

Należy przy tym pamiętać, że jawność przedstawianych informacji nie może być w świetle prawa w żaden sposób zakłócona. Tak więc publikowane informacje muszą być więc odpowiednio oznaczone i możliwe do odnalezienia. Niedopuszczalne jest ich „ukrywanie” na stronie. Obowiązkiem spółek jest również zapewnienie prawidłowości działania strony, rzetelne jej prowadzenie, a także dbanie o to, by informacje były na bieżąco aktualizowane.

Komu najlepiej zlecić stworzenie strony www spółki akcyjnej?

Najlepiej zlecić to specjalistom z agencji interaktywnej. Dlaczego? Głównie z dwóch zasadniczych względów.

Po pierwsze, uzyskuje się w ten sposób pewność, że strona i umieszczane na niej informacje będą całkowicie zgodne z wymogami, jakie stawiają przed spółkami obecnie obowiązujące przepisy. Agencja interaktywna dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają wykonanie strony całkowicie zgodnej z przepisami prawa. Pozwoli to uniknąć konsekwencji prawnych, jakie grożą za niewywiązanie się z obowiązków wobec akcjonariuszy.

Po drugie, strony internetowe spółek to nie tylko narzędzie służące do komunikacji z akcjonariuszami. Dzięki nim możliwa jest również skuteczna i przynosząca korzyści komunikacja z potencjalnymi klientami. Aby ta się jednak stało, strona powinna być wykonana profesjonalnie i spełniać określone standardy. Nad stroną pracują więc nie tylko programiści, graficy, czy fachowcy odpowiedzialni za pozycjonowanie, ale również specjaliści od marketingu internetowego. Dzięki temu strona internetowa staje się narzędziem pozwalającym efektywniejszą pracę i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

WSZYSTKIE ARTYKUŁY
KONTAKT

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę w ciągu 72 godzin.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji znajduje się tutaj. ZAMKNIJ